psychoterapia czy farmakoterapia? A może jedno i drugie?

Większość psychicznych reakcji na stres to zdecydowanie przykre doznania. Próbujemy uniknąć stresujących sytuacji, niestety, nie możemy uciec przed własnym organizmem, który prędzej czy później stres odreaguje. Dlatego warto nauczyć się relaksacji.

#1 2010-02-03 20:29:40

Pynio

Moderator

Punktów :   

Arteterapia w lecznictwie otwartym i zamkniętym

Szkolenie:
Logoterapia w terapii nerwic i chorób psychosomatycznych

Z cyklu "Arteterapia w lecznictwie otwartym i zamkniętym".


Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy "LOGOS" zaprasza na szkolenie:
"Logoterapia w terapii nerwic i chorób psychosomatycznych".

Oferta jest adresowana do wszystkich osób, które są zainteresowane rozwinięciem swojego warsztatu terapeutycznego, w szczególności do wolontariuszy, pedagogów, rehabilitantów, psychologów, lekarzy i muzykoterapeutów.

Miejsca i terminy szkoleń uzgadniane są z organizatorami i uczestnikami.
Koszt szkolenia weekendowego (18 godzin) dla 12 - 15 osób wynosi 3000 zł (200 - 250 zł /osobę).Generalne zadanie szkolenia:

Pomoc uczestnikom w nauczeniu się relaksu i treningu autogennego oraz zdolności sterowania sobą (także w sensie psychosomatycznym). Ta umiejętność likwiduje niepokój i lęk, przywraca spokój i odprężenie, a w dalszej konsekwencji budzi aktywność i okazje do osiągnięć, a także satysfakcji z twórczego działania - umiejętności rozwiązywania własnych problemów życiowych.

Prowadzący szkolenie:

Władysław Pitak -  jest zawodowym aktorem, pedagogiem kultury teatralnej, logopedą i muzykoterapeutą. Najpierw jako aktor, a następnie jako terapeuta - od połowy lat 70. prezentował w sanatoriach kołobrzeskich spotkania z muzykodramą.

Szczegóły: www.logos.pomorze.pl/pitak.

Zakres tematyczny :

I. ćwiczenia relaksacyjne

1.    Transformacja energii wg Laury Huxley
2.    Technika relaksacji Jacobsona
3.    Technika relaksacji Colsona
4.    Trening autogenny Schultza

II. przeżycia wyobrażeniowe

1.    Metoda H. Leunera - eksperymentalne katatyniczne przeżywanie obrazowe
2.    Metoda W. Luthe'go - odreagowanie autogenne
3.    Psychocybernetyka Maltza - formowanie pozytywnego obrazu siebie
4.    Medytacja wg Swabischa & Siemsa

III. aktywność muzyczno-dramatyczna

1.    Instrumentalne dialogi - gra na instrumentarium Orffa
2.    Improwizacje - ujawnianie zahamowania, bierności lub agresywności
3.    Muzykowanie integracyjne - wykonywanie prostych układów rytmicznych śpiewanie piosenek, logorytmika
4.    Improwizacje na zadany temat - malarstwo dźwiękowe jako technika relaksacyjno - kontemplacyjna
5.    Marsze fabularne, biegi, podskoki 6.Pantomimiczne wyrażanie zadanych tematów, np. zakazany owoc, moja matka, zwierciadło
6.    Psychodrama i gry psychologiczne
Uczestnicy otrzymują certyfikaty Tow. LOGOS.

Nasz adres :

Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy LOGOS
Kretomino k. Koszalina, ul. Pieczarek 4,
tel. (94) 340 60 06, 600 809 254
e-mail: logos@logos.pomorze.pl

Offline

#2 2010-02-03 20:35:20

Pynio

Moderator

Punktów :   

Re: Arteterapia w lecznictwie otwartym i zamkniętym

Szkolenie i warsztaty: Jak radzić sobie ze stresem?

Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy "LOGOS" zaprasza na szkolenie i warsztaty: "Jak radzić sobie ze stresem?".

Głównym celem treningu jest rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz twórczego wykorzystania stanu napięcia i stresu. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Miejsce i termin szkolenia są uzgadniane z uczestnikami.

Prowadzący:

Władysław Pitak - aktor estradowy, logopeda medialny, trener zdolności twórczych.

Zadaniem zajęć jest nauczenie umiejętności redukowania napięcia i praktyczne, pozytywne wykorzystanie stresu.

Program:

1.    Psychofizjologiczne uwarunkowania podatności na stres.
2.    Konsekwencje działania długotrwałego stresu - zaburzenia nerwicowe.
3.    Temperament, nastawienie, doświadczenia a stres.
4.    Test na poziom neurotyczności M. Rokeacha.
5.    Vademecum działania antystresowego - dieta, odpoczynek, relacje z otoczeniem.
6.    Techniki relaksacji neuromięśniowej, autogennej i wyobrażeniowej (Jacobson, Schultz, Maltz).

Metodologia:

Zajęcia prowadzone są w formie treningu (ćwiczenia praktyczne, komentarze).

Stosowane metody: praca w grupie, analiza przypadków, analiza monologu wewnętrznego, metoda inscenizacji, metody kwestionariuszowe.

Certyfikat:

Trening radzenia sobie ze stresem kierowniczym.

Koszty:

- 2 000,00 - 3 000,00 zł  dla grupy  10 - 18 osób

Nasz adres:

Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy "LOGOS"
Kretomino k. Koszalina, ul. Pieczarek 4,
tel. (94) 340 60 06;  600 809 254
e-mail: orator@logos.webserwer.pl

Offline

#3 2010-04-01 10:05:14

Bea

Gość

Re: Arteterapia w lecznictwie otwartym i zamkniętym

W jaki sposób muzyka może wpływać na nasze samopoczucie i zdolność do pracy?

- Po pierwsze muzyka jest asemantyczna czyli bezznaczeniowa. Czysta muzyka jest stosunkowo słabym środkiem terapeutycznym oraz marketingowym. Na pewno nie zmienia obyczajów, jak to się często powtarza. Wiadomo jednak nie od dzisiaj, że muzyka może wpływać na poziom aktywności systemu nerwowego, wywoływać określone zmiany w czynnościach całego organizmu, np. zmieniać napięcie mięśni, przyspieszać przemianę materii, obniżać próg wrażliwości zmysłów, czy modyfikować oddychanie. To są zmiany konkretne. Muzyka nierzadko wprowadza nas w różne nastroje, wzbudza uczucia i emocje.

#4 2010-08-14 21:47:04

Karolina

Gość

Re: Arteterapia w lecznictwie otwartym i zamkniętym

.
.

LOGOS-Koszalin
LOGOPEDIA MEDIALNA
http://logos.dt.pl/images/foto.jpg
Władysław Pitakdla dziennikarzy, pracowników mediów, rzeczników prasowych, pracowników PR, menedżerów.

Zajęcia odbywają się  w formie 3-dniowych zjazdów (od piątku do niedzieli).
W programie między innymi zajęcia obejmujące zagadnienia z zakresu estetyki żywego słowa, interpretacji tekstów, elementów retoryki, pracy nad głosem, pracy przy mikrofonie, przygotowania wystąpienia przed kamerą, kształtowania wizerunku, elementów psychologii w komunikacji, technik pokonywania stresu.

Prowadzi je logopeda, muzykoterapeuta, aktor estradowy, operator kamer filmowych i telewizyjnych,   wizażysta – Władysław Pitak.


Adres:


Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy
„LOGOS”
ul. Pieczarek 4,
75-900 Koszalin
tel. (94) 340-60-06
kom. 600-809-254Kontakt:

e-mail :
logos@logos.pomorze.pl
strony URL:
www.logos.pomorze.pl

#5 2011-11-21 16:31:41

Jawor

Gość

Re: Arteterapia w lecznictwie otwartym i zamkniętym

Zakład Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej

Kierownik: ad. II st. Andrea Jaworska- prof. nadzw. UMCS, tel. (81) 743-21-14 w. 117

Nauczyciele akademiccy:

* ad. I st. Barbara Pazur
* dr Krzysztof Stachyra

Zakres działalności dydaktycznej

Zakład prowadzi zajęcia z przedmiotów: wybrane zagadnienia z muzykoterapii i arteterapii, metodyka prowadzenia zajęć terapeutycznych, programowanie muzyki terapeutycznej, współczesne koncepcje wychowania muzycznego na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Przedmioty: muzyka z metodyką, metodyka kształcenia muzycznego oraz zajęcia umuzykalniające prowadzone są na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Zakres działalności naukowo - artystycznej

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

1. Inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej w zakresie:
- rola słuchu w muzykoterapii oraz opracowania indywidualnych programów muzycznych usprawniających słuch i mowę (Tomatis)
- rola słuchu w edukacji (diagnostyka, błędy diagnostyczne),
- muzykoterapia w edukacji w tym także artystycznej (stres, lęk, niepowodzenia)
- uwrażliwienie słuchu muzycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i nauczania początkowego (audiacja),
- wykorzystanie różnych metod umuzykalniających w terapii (Kodaly, Orff, Dalcroze, Diamond, Campbell i in.),
- uwrażliwienie studentów - muzyków do wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu i wad mowy u dzieci i młodzieży.
2. Organizowanie punktu konsultacyjnego dla nauczycieli muzyki i muzykoterapeutów (informacja, porady, testy).
3. Koordynowanie prac w dziedzinie muzykoterapii, psychologii i pedagogiki muzycznej, logopedii oraz pedagogiki specjalnej.

Realizowane tematy badań:

* Metoda Tomatisa i możliwości jej wykorzystywania oraz stosowania w muzykoterapii u dzieci i młodzieży z różnymi ubytkami słuchowymi.
* Możliwość zastosowania muzykoterapii w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych.


@@@@@@@@@@@@Władysław Pitak - Wykłady i seminaria z muzykoterapii uzdrowiskowej na UMCS w Lublinie


http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/74412626349da02ff571d1-024383-wm.jpg

Lublin'2005- Za chwilę Władysław Pitak rozpocznie wykłady z muzykoterapii uzdrowiskowej na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki UMCS w Lublinie.

http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/140855303549da0235d4faf-024181-wm.jpg


Wykład wstępny Władysława Pitaka dot. muzykoterapii uzdrowiskowejhttp://www.fobia.fora.pl/images/galleries/22656136249da01ed415a8-024109-wm.jpg

prof. Andrea Jaworska z UMCS otrzymuje certyfikat Tow. Logos w Koszalinie uprawniający do samodzielnej praktyki w zakresie relaksacji i animacji muzycznej w terapii nerwic i chorób psychosomatycznych.

http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/56626026449da0173743ac-023987-wm.jpg

Ćwiczenie orientacyjno przestrzenne

http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/27208060249da0133c3587-023923-wm.jpg

ćwiczenie orientacyjno-przestrzenne, wyobrażeniowe

http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/85245326949da00fc4d4d9-023868-wm.jpg

Prof Andrea Jaworska i Tatiana Pitak (w pierwszym rzędzie, pierwsza i druga od prawej)  oraz studentki UMCS w przerwie miedzy wykładami Władysława Pitaka .

http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/69201529949da00b327139-023795-wm.jpg

Chwila relaksu ... dla wykładowcy. Władysław Pitak wśród studentek.


http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/123073470549da008c67f0d-023756-wm.jpg

Omówienie ćwiczeń relaksacji progresywnej wg Jacobsona

http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/89128341749da004eae43a-023694-wm.jpg

Ćwiczenia izometryczne w pozycji stojącej

http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/65481183749d9fff4a199c-023604-wm.jpg

ćwiczenie usprawniające kręgosłup


http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/74308689549d9ffbc8d3c9-023548-wm.jpg

ćwiczenie usprawniające kręgosłup


http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/147457655649d9ff693be26-023465-wm.jpg

Aktywizacja po relaksacji może zakończyć się joggingiem lub po prostu tańcem.

http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/139904385149d9fe8c29dd4-023244-wm.jpg

Najprzyjemniejszy moment na studiach - zaliczenie przedmiotu i podpisywanie indeksów

http://www.fobia.fora.pl/images/galleries/129428544549d9ff245344f-023396-wm.jpg

prof. Andrea Jaworska dziękuje Władysławowi Pitakowi za wykłady, seminarium w zakresie muzykoterapii uzdrowiskowej.

@@@@@@@@@@

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Centrala: +48 (81) 537 51 00

fax: +48 (81) 533 36 69, 537 51 02

Rekrutacja - Dział Toku Studiów
tel.: +48 (81) 537 51 22
rekrutacja@umcs.lublin.pl

#6 2012-04-17 13:39:51

Logos

Administrator

Punktów :   

Re: Arteterapia w lecznictwie otwartym i zamkniętym

Warsztaty z muzykodramy i gier psychologicznych

Władysław Pitak (aktor, logopeda medialny, trener zdolności twórczych) prowadzi warsztaty kreatywne poszerzające umiejętności: aktywizacji pracy uczniów, pobudzania zdolności myślenia i działania twórczego, poruszające zagadnienia z zakresu psychopedagogiki twórczości. Koszt udziału jednej osoby 170 - 250 zł (w zależności od liczby uczestników).

Warsztaty dodatkowo poruszają podstawowe problemy wychowawcze, pedagogiczne, relacji międzyludzkich, nieporozumień związanych z uprzedzeniami, brakiem tolerancji, stereotypowym sposobem myślenia i działania.

Warsztaty przeznaczone są dla:

animatorów kultury, nauczycieli i wychowawców, rodziców, wolontariuszy i studentów oraz wszystkich, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą oraz zainteresowanych samorozwojem.

Warsztaty trwają 18-20 godz. (dwa dni) w terminach uzgodnionych z instytucjami, organizacjami i firmami ; prowadzone są w grupach 12-18 osobowych. Koszt udziału jednej osoby 170 - 250 zł. (w zależności od liczby uczestników)

organizator:

Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy LOGOS
adres: 75-900 Koszalin - Kretomino, ul.Pieczarek 4
tel.: 94-340-60-06,
e-mail: biuro@logos.dt.pl
www: http://logos.dt.pl/

Offline

#7 2012-07-21 12:01:26

Ena

Moderator

Punktów :   

Re: Arteterapia w lecznictwie otwartym i zamkniętym

Polecam p.Władysława Pitaka z Koszalina
Mieliśmy problemy z synem.
Chodziliśmy na terapię z całą rodziną.
Bardzo nam pomógł.
Pozdrawiam

Offline

#8 2016-08-02 13:44:13

Logos

Administrator

Punktów :   

Re: Arteterapia w lecznictwie otwartym i zamkniętym

Autorem metody i technik muzyczno-dramatycznych (MUZYKODRAMY)  jest koszaliński aktor, logopeda i muzykoterapeuta - Władysław Pitak, który w drugiej połowie lat 70-tych XX wieku prowadził badania nad wpływem muzyki i treningu dramatycznego na rozwój zdolności twórczych dzieci szkół podstawowych, a zakończył je  w połowie lat 80-tych w zakresie roli  muzykodramy  w terapii dzieci nerwicowych i autystycznych.

Oto niektóre publikacje na ten temat:

1.W. Pitak: Przyczyny emocjonalnych zaburzeń u dzieci, Kurier Pedagogiczny 2002/12, s. 16-18
2.W. Pitak: Klinika emocjonalnych zaburzeń mowy u dzieci, Kurier Pedagogiczny 2003/1, s. 14-19
3.W. Pitak: Muzykodrama dla dzieci nerwicowych i autystycznych, cz. I, Kurier Pedagogiczny 2003/2, s. 25-28
4.W. Pitak: Muzykodrama dla dzieci nerwicowych i autystycznych cz. II, Kurier Pedagogiczny 2003/3, s.26-28
5.W. Pitak: Muzykodrama dla dzieci nerwicowych i autystycznych - oddech, Kurier Pedagogiczny 2003/5, s. 10-12
6.W. Pitak: Ojciec – zhańbiony mężczyzna, Kurier Pedagogiczny 2003/6-7, s. 10-13
7.M.Borek,W. Pitak: Muzykodrama czyli zabawa w krainie LOGOS , Kurier Pedagogiczny 2003/6-7, s. 33-38
8.W. Pitak: Agresja a jąkanie u jedynaków, Kurier Pedagogiczny 2003/9, s. 11-14
9.W. Pitak: Techniki muzyczno-dramatyczne w terapii rodziców, Kurier Pedagogiczny 2003/9, s. 39-44
10.W. Pitak: Muzyka leczy ale czy łagodzi obyczaje, Bliżej Przedszkola . Wychowanie i Edukacja, 2004/9(36), s. 27-28
11.W. Pitak: Ojciec – zhańbiony mężczyzna, , Bliżej Przedszkola . Wychowanie i Edukacja, 2005/1(40), s. 19
.

https://taniecterapeutyczny.blogspot.co … mment-form

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
blog.pozyczkabez.pl opublikowany tutaj bokser rasa transport materace rehabilitacyjne